Bli medlem -

Ta kontakt med en av personene i kontaktpersonoversikten (her inne på iddsk.no) innen den aktiviteten som dere ønsker å være med på. Så hjelper han eller hun deg/ dere med å bli medlem i vår klubb.

Eller ta direkte kontakt med Benny Strøm telefon: 90523342


Innmelding Idd Sportsklubb

 

Navn:

Adresse:

Postnr,- sted:

Fødselsdato:

           

 

 

 

 

Medlemskap:

Div. info: (f.eks. sykdom, medisiner, spesielle behov)

 

Fotball

 

BI-skole

 

Sykkel

 

Annet

 

 

 

 

 

 

Foresatte 1: (v/ barn under 18år)

Adresse:

Postnr,-sted:

Fødselsdato:

 

 

 

 

 

Medlemskap:

Mobnr:

Mailadr:

Ønsker passivt meldemskap

Er aktiv medl. i klubben

 

 

 

 

 

Passiv medlem = 300,- i året

Foresatte 2: (v/ barn under 18år)

Adresse:

Postnr,- sted:

Fødselsdato:

 

 

 

 

 

Medlemskap:

Mobnr:

Mailadr:

Ønsker passivt meldemskap

Er aktiv medl. i klubben

 

 

 

 

 

Passiv medlem = 300,- i året

Event. andre fam.medl.:

Adresse:

Postnr,- sted:

Fødselsdato

 

 

 

 

 

Medlemskap:

Mobnr:

Mailadr:

Ønsker passivt meldemskap

Er aktiv medl. i klubben

 

 

 

 

 

Passiv medlem = 300,- i året