Oppmann og instruktør: Peter Forsth-Svensson tlf: 452 22 953

 

Oppmann: Benny André Strøm tlf: 905 23 342

 

Instruktør: Erling Knutsen tlf: 413 25 645

 

Instruktør: Anette Minge Solheim tlf: 992 67 814